Famonoam-balala voafehy, Fambolena sy Fiompiana mahomby

Remise des matériels pour les VOI-MV

Remise des matériels pour les VOI-MV Avec la situation antiacridienne désormais en phase de rémission, l’Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara (IFVM) entend poursuivre sa stratégie de renforcement de capacité…

VOI-MV : Andry masom-pokonolona

Taorian’ny fametrahana ireo rafitra eny anivon’ny tantsaha ho entina miady amin’ny valala na antsoina hoe Vondron’Olona Ifotony Miady amin’ny Valala (VOI-MV) herinandro vitsivitsy lasa izay, dia notohizana tamin’ny fanomezana fiofanana…

Des bons leaders pour des meilleurs résultats

Des bons leaders pour des meilleurs résultats La campagne antiacridienne de 2017-2018 dénommée « Rodobe » s’est achevé, un nouveau défi s’approche et un nouveau challenge commence. Il s’avère nécessaire que les…

IFVM: Vonona hiatrika ny « Savahao »

Mila fiomanana ny fiatrehana ny paikady 2018-2019, izay nampitondraina ny anarana hoe « Savahao »na paikady anaovana fitsirihana sy fisavana ifotony mba tsy hipoiran’ny andiam-balala. Hanomboka ny volana oktobra 2018 izao ny…

Vidéo gallery

Fermer le menu